Oslo Middelalderfestival er en stiftelse som ble stiftet for 21 år siden, og arrangerer hvert år Middelalderfestivalen i Oslo. På grunn av jernbaneutbyggingen flyttet festivalen fra middelalderparken og til Akerhus festning i 2014. Albert Nordengen var med å starte festivalen og er en av festivalens beskyttere. Dette gjør de for å øke bevisstheten rundt Oslo og middelalderen. Middelalderfestivalen anses som en folkefest og hele familien er velkommen. Oslo by har en mangfoldig og ikke minst spennende historie.

Festivalen holder til på Akershus festning som ble bygget på 1220-tallet. Middelalderbyen var på det største på 1300-tallet og det er denne perioden festivalen ønsker å formidle. I 1314 fikk Oslo status som hovedstad i Norge. Flere kommer tilbake år etter år og festivalen er populær med sine 5-7.000 deltakere i løpet av en helgen. For barna er det prinsesseskole og ridderskole og forestillinger samt flere små aktiviteter. For de litt større er det også aktiviteter som bueskyting, baking av tynnbrød og en rekke show i ekte middelalderstil. Det er matservering på området og de har også skjenkebevilgning der. Det finnes middelalderfestivaler i Tønsberg og på Hamar også, begge har nå startet et samarbeide med Oslo Middelalderfestival.