Home 2015April11

Roskildefestivalen

Roskildefestivalen ble grunnlagt i helt tilbake til 1971 av et par gymnasiaster og het da Sound Festival. Siden 1972 har det vært Roskilde Foundation som har driftet festivalen, de første årene under navnet Fantasy. Festivalen er en av de største i Europa og er den største i Norden. Festivalområdet er digert med store teltbyer og […]

Read More