Home 2015April07

Stavernfestivalen

Stavernfestivalen har i de siste årene blitt en stor festival som går over tre dager. Det er en pop og rockefestival i Stavern og holdes i Skråvika hvert år i juli måned. Første gang den ble arrangert varte den bare en dag og hadde kun fire artister. Året etter ble den utvidet til to dager […]

Read More